Osnovni paket putnog osiguranja 2GO za skijaše

Osnovni paket Putnog osiguranja 2 GO za skijaše u inozemstvu pokriva Vam troškove:

  • dnevne naknade u iznosu do najviše 40 EUR za svaki neiskorišteni dan ski-passa u slučaju nezgode s posljedicama bolničkog liječenja u trajanju dužem od četiri dana;
  • liječenja za vrijeme boravka i puta u inozemstvo do ukupnog iznosa od 10.000 EUR;
  • prijevoza osiguranika s mjesta nesreće u bolnicu;
  • repatrijacije osiguranika u slučaju smrti.

Za informacije prije puta ili za pomoć kod nastanka osiguranog slučaja, kontaktirajte centar za pomoć Europ Assistance, partnera Generali osiguranja, na dežurni telefonski broj 00361 458 44 36 koji Vam je na raspolaganju 00-24 h.

Dopunska osiguranja

Razne poteškoće na putovanju nije moguće predvidjeti ili izbjeći, no poželjno je radi veće osobne sigurnosti barem dodatno smanjiti njihove posljedice ugovaranjem dopunskih osiguranja.

Dnevna naknada za vrijeme nošenja gipsa

U slučaju nošenja gipsa osiguranik ima pravo na dnevnu naknadu od 15 EUR po danu, počevši od 15-tog dana nošenja gipsa.

Osiguranje od nezgode

Ugovoriti osiguranje za slučaj smrti i trajnog invaliditeta uslijed nezgode. U slučaju trajnog invaliditeta isplaćuje se naknada ovisno o postotku invaliditeta.

Osiguranje prtljage u prijevozu

Ostvarite pravo na fiksnu naknadu u slučaju kašnjenja ili trajnog gubitka prtljage u prijevozu.

Autoasistencija

Generali rješava Vaše poteškoće na putovanju: u slučaju kvara osobnog vozila organizira se jednostavan popravak na licu mjesta ili vuča vozila do servisa. Izlazimo u susret i jedinstvenom uslugom garažiranja osobnog vozila. Ako u servisu nemaju potrebnih dijelova za vozilo, tada omogućavamo njihovu hitnu dostavu za Vaš nesmetani nastavak putovanja.

Osiguranje privatne odgovornosti

Za slučaj ozlijedite li nekoga nehotice ili mu uništite neke stvari, oslonite se na Generali.Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Europe, izvan Republike Hrvatske.

Obiteljsko osiguranje

Veliki je doživljaj kada cijela obitelj krene zajedno na putovanje. Kako bi očuvali zajedničku sigurnost, dobro je ugovoriti obiteljsko osiguranje koje vrijedi za od 2 do 5 članova, uz uvjet da se odaberu isti rizici na polici. Pokrića u polici se odnose na svaku pojedinačnu osobu, s izuzetkom automobilske asistencije i osiguranja prtljage, koje je ukupno pokriće po obitelji.

Grupno osiguranje

Ako želite ugovoriti grupno osiguranje potrebno je prijaviti najmanje 5 članova, te dostaviti popis osiguranih osoba koje trebaju odabrati iste rizike na polici.

Primjer pojedinačnog Putnog osiguranja 2GO za skijaše

Putno osiguranje 2GO za skijaše za 8-dnevno putovanjePremija (u HRK): redovna ponudaPremija (u HRK): akcijska ponuda uz 10% popusta
Troškovi liječenja za vrijeme boravka i puta u inozemstvu do ukupnog iznosa od 10.000 EUR s uključenim pokrićem dnevne naknade za neiskorišteni ski-pass
  • troškovi prijevoza osiguranika s mjesta nesreće u bolnicu
  • troškovi repatrijacije osiguranika u slučaju smrti
52,5047,25
Dopunska osiguranja uz doplatu
Paket osiguranja od nezgode s osiguranim svotama:
  • 5.000 EUR za smrt i
  • 10.000 EUR za trajni invaliditet.
7,206,48
Dnevna naknada za vrijeme nošenja gipsa32,0028,80
Autoasistencija100,8090,72

Napomena: Osiguranje otkaza putovanja moguće je ugovoriti kao dopunsko osiguranje u sklopu proizvoda putnih osiguranja Generali Horizont i Generali Pahuljica.