Putno osiguranje 2GO

Putujte bezbrižno i izbjegnite trošak vlastitih sredstava u raznim neprilikama prilikom putovanja ili na odmoru.

Očuvajte financijsku sigurnost u trenucima kada je to najpotrebnije, jer osnovni paket Putnog osiguranja 2 GO pokriva:

  • liječenja za vrijeme boravka i puta u inozemstvu do ukupnog iznosa od 10.000, 20.000, 30.000 ili 50 000 EUR, a uključuje besplatnu jednokratnu naknadu za boravak u bolnici dulji od 72 sata u iznosu od 500 EUR;
  • prijevoz osiguranika s mjesta nesreće u bolnicu;
  • repatrijaciju osiguranika u slučaju smrti.

Za informacije prije puta ili za pomoć kod nastanka osiguranog slučaja, kontaktirajte centar za pomoć Europ Assistance, partnera Generali osiguranja, na dežurni telefonski broj 00361 458 44 36 koji Vam je na raspolaganju 00-24 h.

Dopunska osiguranja

Razne poteškoće na putovanju nije moguće predvidjeti ili izbjeći, no poželjno je radi veće osobne sigurnosti dodatno smanjiti njihove posljedice ugovaranjem dopunskih osiguranja.

Osiguranje od nezgode

Ugovorite osiguranje za slučaj smrti i trajnog invaliditeta uslijed nezgode. U slučaju trajnog invaliditeta isplaćuje se naknada ovisno o postotku invaliditeta.

Osiguranje prtljage u prijevozu

Ostvarite pravo na fiksnu naknadu u slučaju kašnjenja ili trajnog gubitka prtljage u prijevozu.

Autoasistencija

Generali rješava Vaše poteškoće na putovanju: u slučaju kvara osobnog vozila organizira se jednostavan popravak na licu mjesta ili vuča vozila do servisa. Izlazimo u susret i jedinstvenom uslugom garažiranja osobnog vozila. Ako u servisu nemaju potrebnih dijelova za vozilo, tada omogućavamo njihovu hitnu dostavu za Vaš nesmetani nastavak putovanja.

Osiguranje privatne odgovornosti

Za slučaj ozlijedite li nekoga nehotice ili mu uništite neke stvari, oslonite se na Generali. Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Europe, izvan Republike Hrvatske.

Obiteljsko osiguranje

Veliki je doživljaj kada cijela obitelj krene zajedno na putovanje. Kako bi očuvali zajedničku sigurnost, dobro je ugovoriti obiteljsko osiguranje koje vrijedi za od 2 do 5 članova, uz uvjet da se odaberu isti rizici na polici. Pokrića u polici se odnose na svaku pojedinačnu osobu, s izuzetkom automobilske asistencije i osiguranja prtljage, koje je ukupno pokriće po obitelji.

Grupno osiguranje

Ako želite ugovoriti grupno osiguranje potrebno je prijaviti najmanje 5 članova, te dostaviti popis osiguranih osoba koje trebaju odabrati iste rizike na polici.

Primjer pojedinačnog Putnog osiguranja 2GO

Putno osiguranje 2GO za 8-dnevno putovanjePremija (u HRK): redovna ponudaPremija (u HRK): akcijska ponuda uz 10% popusta
Troškovi liječenja za vrijeme boravka i puta u inozemstvu do ukupnog iznosa od 10.000 EUR
  • troškovi prijevoza osiguranika s mjesta nesreće u bolnicu
  • troškovi repatrijacije osiguranika u slučaju smrti
49,0044,10
Dopunska osiguranja uz doplatu
Paket osiguranja od nezgode s osiguranim svotama:
  • 5.000 EUR za smrt i
  • 10.000 EUR za trajni invaliditet.
7,206,48
Osiguranje prtljage u prijevozu:
  • gubitak prtljage 250 EUR
  • kašnjenje prtljage 60 EUR
38,0034,20

Napomena: Osiguranje otkaza putovanja moguće je ugovoriti kao dopunsko osiguranje u sklopu proizvoda putnih osiguranja Generali Horizont i Generali Pahuljica.