Neka linija života teče

Protekom vremena sve više razmišljamo što ćemo ostaviti iza sebe, te kako će se naši najdraži nositi s našim odlaskom. Osiguranje troškova sprovoda Linija života, omogućava Vam da se jednim potezom pobrinete sami za sebe i financijski rasteretite svoje najbliže u teškim trenucima.

Osigurani iznos za slučaj smrti

  • Ugovoreni iznos koji se isplaćuje korisniku po nastanku osiguranog slučaja.
  • Osigurani iznos za slučaj smrti može se ugovoriti od 1.000 EUR do 10.000 EUR.

Plaćanje premije

  • Premija se plaća za određeno trajanje koje se može ugovoriti na rok od 5 do 30 godina, a ugovor o osiguranju ostaje na snazi do smrti osigurane osobe.
  • Dinamiku i iznose uplata određujete sami ili u ovisnosti o željenom osiguranom iznosu uz mogućnost uplate obroka premije već od 2 EUR mjesečno.

Isplate osiguranog iznosa

U slučaju smrti osiguranika, isplaćuje se:

  • do smrti osiguranika prikupljena matematička pričuva, ako osiguranik umre tijekom prve dvije osigurateljne godine;
  • osigurani iznos naveden u ugovoru o osiguranju ako osiguranik umre nakon proteka dvije osigurateljne godine.

Nakon isplate po osnovi osiguranog slučaja, ugovor o osiguranju se raskida.