Osnovne informacije

Fondpolica je vrsta životnog osiguranja sa štednim dijelom i dijelom za pokriće rizika smrti. Fondpolica Vam omogućava sigurnost i zaštitu tijekom cijelog života te pruža široku paletu ulagačkih mogućnosti, ovisno o Vašim potrebama i željama.Zbog svoje fleksibilnosti Fondpolica omogućava Vam i promjene, stoga Fondpolicu možete prilagoditi novim životnim situacijama.

Ugovaranjem Fondpolice osiguravate:

 • visoku financijsku i socijalnu sigurnost s cjelokupnom osigurateljnom zaštitom:
  - zajamčenu visinu isplate za slučaj smrti osiguranika,
  - visoku zaštitu za slučaj smrti s dopunskim osiguranjem za slučaj smrti,
  - široku paletu dopunskih osiguranja (nezgoda, nezgoda za djecu, kritične bolesti) koja pružaju zaštitu za druge nepredviđene događaje;
 • sigurnost koju lako iskoristite za dodatnu mirovinu, stipendiju za dijete, kupnju nekretnine ili ostvarenje nekih drugih želja;
 • izbor ulagačke politike koja odgovara ulagačkim sklonostima, željama i potrebama;
 • mogućnosti ulaganja u najperspektivnije investicijske fondove

Fondpolicu možete prilagoditi svojem financijskom i osigurateljnom cilju:

 • prilagođavanje ulagačke politike za vrijeme trajanja osiguranja;
 • naknadno ugovaranje dopunskih osiguranja po prilagođenim uvjetima;
 • prilagođavanje visine osigurane svote za slučaj smrti;
 • povećavanje ili smanjivanje premije;
 • mogućnost povlačenja dijela sredstava;
 • fleksibilnost po isteku plaćanja premije, odnosno biranje načina isplate (po isteku trajanja plaćanja premije, te ranije ili kasnije);
 • produljenje razdoblja trajanja plaćanja premije.

Ulagačke mogućnosti Fondpolice

Ovisno o životnoj dobi, preostalom radnom vijeku, obiteljskom stanju te različitim životnim željama i potrebama. Ugovaratelj sada može, sukladno svojim željama i potrebama, prilikom sklapanja nove Fondpolice odabrati sljedeće pakete: Fondpolica OSNOVNA, Fondpolica OBITELJ i Fondpolica PODUZETNIK.

Fondpolica OBITELJ namijenjena je onima čija je prvenstvena želja zaštita obitelji, Fondpolica MIROVINA fokusirana je na dugoročnu štednju za treću životnu dob, dok Fondpolica PODUZETNIK omogućava pametno ulaganje poduzetnicima.

Investicijski fondovi i karakteristike:

Investicijski fondovi koje možete izabrati kod životnog osiguranja FONDPOLICA su:

•    Generali Prvi izbor otvoreni investicijski fond dioničkih fondova - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje    
•    Generali Nova Europa dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    Generali Victoria dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    Generali Energija dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    Generali Balanced mješoviti otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    Generali Plus obveznički otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    Generali BRIC dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    Generali Europa dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    Generali Flow obveznički otvoreni investicijski fond - Prospekt, Pravila, Ključni podaci za ulagatelje   
•    ZB eplus (ranije ZB Europlus) obveznički otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB Plus obveznički otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB Global mješoviti otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila,  Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB Aktiv dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje 
•    ZB Trend dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB Euroaktiv dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB BRIC+ dionički otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB Bond obveznički otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB Future 2040 otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
•    ZB Future 2055 otvoreni investicijski fond - Prospekt i pravila, Ključni podaci za ulagatelje
 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko osiguranje života, ne razmatraju se glavni učinci na održivost. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine proizvoda, odnosno investicijskog fonda, uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova u ponudi.

Ulaganje investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Politike rizika održivosti i pojedinosti o uključivanju glavnih štetnih učinaka na održivost, Prospekti i pravila investicijskih fondova, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na hrvatskom jeziku na internetskim stranicama društava za upravljanje:

www.generali-investments.hr

www.zbi.hr

Obavijest o ulaganjima fonda Generali Nova Europa
Društvo Generali investments d.o.o. je upravitelj fonda Generali Nova Europa koji, među ostalim državama, ulaže i u Rusku federaciju. Obzirom na nepredviđeni razvoj događaja – izbijanje ratnih sukoba u Ukrajini i posljedično uvedenih sankcija Ruskoj federaciji, Društvo je na svojim internetskim stranicama objavilo dodatne informacije vezano uz poslovanje fonda koje možete pronaći na linku.

 

Karakteristike životnog osiguranja uz FONDPOLICU

 

Oblici osiguranja
 • individualno
 • uzajamno - osiguranje za dvije osobe (uz uzajamno osiguranje supružnika nudimo i uzajamno osiguranje osoba istog spola)
Pristupna dobpojedinog osiguranika je od 14. do 70. godine, a u slučaju uzajamnog osiguranja od 14. do 55. godine po pojedinom osiguraniku (u vrijeme isteka osiguranja pojedini osiguranik ne smije biti stariji od 80 godina, a u slučaju uzajamnog osiguranja od 65 godina). Pristupne godine te godine u vrijeme isteka definirane su sukladno odabranom ulagačkom paketu
Trajanje osiguranjadoživotno trajanje osiguranja, osiguranje se sklapa bez isteka osiguranja
Razdoblje plaćanja premije10-30 godina - ovisno o odabranom paketu
Najniža mjesečna premija25 EUR
Očuvanje realne vrijednosti mogućnost ugovaranja indeksacije kod cjenika s godišnjim ili ispodgodišnjim plaćanjem premije 
Investicijske mogućnosti najviše četiri investicijska fonda (premija mora biti podijeljena između izabranih investicijskih fondova tako da u pojedini fond bude raspoređeno najmanje 15 EUR ugovorene premije)
Najniža osigurana svota u slučaju smrti od 1.000 EUR do 3.000 EUR - ovisno o odabranom ulagačkom paketu
Mogućnosti sklapanja dopunskih osiguranja
 • dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
 • dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • dopunsko osiguranje od 11 kritičnih bolesti
Isplata u slučaju doživljenjavrijednost imovine po polici
Isplata u slučaju prirodne smrti ugovorena osigurana svota za slučaj smrti, odnosno vrijednost imovine po polici ako je ona viša od osigurane svote. Za isplatu osigurane svote za slučaj smrti jamči Generali osiguranje d.d.
Isplata u slučaju smrti od nezgodeosigurana svota ili vrijednost imovine ako je viša od osigurane svote + osigurana svota za osiguranje od nezgode / za slučaj smrti (RIZIKO) (u slučaju da osiguranik ima sklopljeno dopunsko osiguranje)
Isplata u slučaju nastanka kritične bolestidodatna osigurana svota u slučaju prvog pojavljivanja jedne od 11 kritičnih bolesti te dodatno pokriće za djecu osiguranika od navršene 3. do navršene 20. godine života (u slučaju da osiguranik ima sklopljeno dodatno osiguranje od kritičnih bolesti)
Načini plaćanja premije
 • uplatnica
 • izravno terećenje
 • kartica (Amex, Diners, Maestro i Visa)
 • administrativna zabrana
 • trajni nalog
 • virman (ukoliko je ugovaratelj pravna osoba ili obrt)